Mazu มาจู่ เทพพิทักษ์แห่งท้องทะเล

Mazu มาจู่ เทพพิทักษ์แห่งท้องทะเลทะเลคลั่ง กลืนทุกชีวิตให้จมดิ่ง แรงอาฆาตพัดพาเรือและความหวังให้อับปาง และเธอหญิงสาวธรรมดา ที่เกิดมาเพื่อคุ้มครองผู้คนเหล่านี้ให้พ้นภัย สัมผัสตำนานอภินิหารของเทพธิดา Mazu มาจู่ เทพพิทักษ์แห่งท้องทะเล ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 02.00 – 03.20 น. Mazu มาจู่ เทพพิทักษ์แห่งท้องทะเล ออกอากาศทางช่อง 7

Mazu – มาจู่ เทพพิทักษ์แห่งท้องทะเล

ทะเลคลั่ง กลืนทุกชีวิตให้จมดิ่ง แรงอาฆาตพัดพาเรือและความหวังให้อับปาง และเธอหญิงสาวธรรมดา ที่เกิดมาเพื่อคุ้มครองผู้คนเหล่านี้ให้พ้นภัย สัมผัสตำนานอภินิหารของเทพธิดา ผู้ปกป้องชีวิตมนุษย์ท่ามกลางคลื่นมหาสมุทร