บาคาร่า

Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม

เรื่่องราวของไดมอน มิจิโกะ (โยเนะคุระ เรียวโกะ) แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่กำลังสูญเสียอำนาจและขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากสภาพการทำงานหนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้อง ลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึง ไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอัน เฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง