ซีรีย์เกาหลี

Three Brothers 3 – หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง

Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 1
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 36
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 37
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 38
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 39
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 40
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 41
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 42
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 43
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 44
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 45
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 46
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 47
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 48
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 49
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 50
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 51
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 52
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 53
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 54
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 55
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 56
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 57
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 58
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 59
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 60
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 61
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 62
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 63
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 64
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 65
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 66
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 67
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 68
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 69
Video thumbnail
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง - ตอนที่ 70 จบ
Three Brothers 3 - หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง

Three Brothers 3 – หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง

คิมซันคุงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณแล้ว และเขายังเป็นพ่อของลูกชายอีกสามคม นั่นก็คือ กันคัง ฮุนชาน และอีแซง ลูกชายคนโตกันคังทำผิดพลาดหลายอย่างในชีวิตของเขาและจบลงด้วยการหย่าแล้วล้มละลายอีกด้วย กันคังแต่งงานใหม่กับชูงนันอีกครั้ง ลูกชายคนที่สองฮุนชานเป็นคนที่ทุกคนอิจฉาและปลื้มใจในตัวเขากับพ่อของเขาด้วย เขาบริหารธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ และภรรยาของเขาวูมิยอมเสียสละความสุขส่วนตัวของเธอเพื่อครอบครัวของคิม ลูกชายคนสุดท้ายอีแซงมักจะก้าวตามหลังพ่ออยู่เสมอ เพราะเขาอยากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนพ่อ แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่พ่อและลูกต่างก็ถกเถียงกันบ้าง และอีแซงแต่งงานโอยังที่เป็นลูกสาวของศัตรูตัวฉกาจของพ่อ เพราะพ่อของเขาเป็นคนจับพ่อของโอยังเข้าคุกนานมาแล้ว สามพี่น้องจะต้องเผชิญทั้งความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว เรื่องราวจะลงเอยอย่างไรต้องคอยติดตามชมในซีรี่ย์เกาหลี Three Brothers 3 หล่อ 3 วุ่น ลุ้นรักอลเวง

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button