ซีรีย์อื่นๆ

สีดาราม ศึกรักมหาลงกา

สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 1
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 1
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 1
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 2
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 3
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 4
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 5
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 6
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 7
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 8
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 9
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 10
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 11
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 12
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 13
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 14
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 15
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 16
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 17
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 18
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 19
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 20
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 21
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 22
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 23
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 24
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 25
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 26
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 27
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 28
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 29
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 30
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 31
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 32
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 33
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 34
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 35
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 36
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 37
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 38
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 39
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 40
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 41
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 42
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 43
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 44
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 45
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 46
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 47
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 48
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 49
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 50
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 51
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 52
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 53
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 54
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 55
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 56
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 57
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 58
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 59
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 60
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 61
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 62
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 63
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 64
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 65
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 66
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 67
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 68
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 69
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 70
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 71
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 72
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 73
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 74
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 75
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 76
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 77
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 78
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 79
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 80
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 81
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 82
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 83
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 84
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 85
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 86
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 87
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 88
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 89
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 90
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 91
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 92
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 93
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 94
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 95
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 96
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 97
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 98
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 99
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 100
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 101
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 102
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 103
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 104
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 105
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 106
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 107
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 108
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 109
Video thumbnail
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา - ตอนที่ 110 จบ
สีดาราม ศึกรักมหาลงกา

สีดาราม ศึกรักมหาลงกา

ซีรีส์ สีดาราม ศึกรักมหาลงกา จะบอกเล่าเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างพระรามซึ่งก็คือพระนารายณ์ผู้อวตารลงมาเกิดยังโลก
และพระชายาของพระองค์นามว่าพระลักษมีซึ่งอวตารลงมาเกิดเป็นนางสีดา เพื่อมาเป็นคู่ครองของพระราม โดยซีรีส์เรื่องนี้ ได้เล่าเรื่องผ่านมุมมองของนางสีดา
ยอดสตรีที่มีความงามเป็นเลิศ จนพาให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และยักษ์ อุปสรรคต่างๆนาๆที่จะพิสูจน์ความมั่นคงในรักของนางและพระราม ที่พาให้ผู้คนซาบซึ้งในความรักอันบริสุทธิ์
และตื่นตะลึงในความอลังการของซีรีส์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามของสถานที่ถ่ายทำที่คัดสรรมาแล้วว่า สวยและสมจริงที่สุด ทั้งนี้ซีรีส์ สีดาราม ศึกรักมหาลงกา แฟนๆจะได้เห็นทั้งฉากแอคชั่นที่สนุก
รวมถึงฉากโรแมนติกของพระรามกับนางสีดา และความเป็นแฟนตาซีที่สวยงามเหนือจินตนาการ ผ่านการเล่าเรื่องที่ทันสมัยเดินเรื่องเร็วและกระชับ เตรียมพบกับโปรดักชั่นสมจริงสุด

หมวดหมู่
ซีรีย์อื่นๆ
Back to top button