ซีรี่ย์จีน

Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก

Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 1
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 36
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 37
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 38
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 39
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 40
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 41
Video thumbnail
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก - ตอนที่ 42 จบ
Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก

Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก

ฟางจื่อเหยียน (โหลวอี้เซียว) เป็นเด็กสาวจากครอบครัวยากจนผู้ขายเครื่องประดับราคาถูกเพื่อเป็นรายได้ให้ครอบครัวและนำเงินมาเลี้ยงดูคุณพ่อที่พิการ ขณะที่ เซี่ยลั่วอี (โหลวอี้เซียว) พยายามทำให้ กงอวี่เหย่ (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) หมดความอดทนด้วยการสร้างปัญหาให้ครอบครัวกงเสมอ เพราะต้องการหย่าจากสามีเนื่องจากการแต่งงานของทั้งคู่เป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจอยู่แล้ว วันหนึ่งที่เซี่ยลั่วอีไม่อยู่ กงอวี่เหย่ได้พบกับฟางจื่อเหยียนที่หน้าตาเหมือนภรรยาของเขา เขาจึงจ้างวานให้ฟางจื่อเหยียนปลอมตัวเป็นภรรยาแลกกับเงิน ตอนแรกก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องเซี่ยลั่วอีคนใหม่ จนกระทั่งเซี่ยลั่วอีตัวจริงกลับมา

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button