Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก

Love Jewelry - แผนลับ สลับรัก

Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก

ฟางจื่อเหยียน (โหลวอี้เซียว) เป็นเด็กสาวจากครอบครัวยากจนผู้ขายเครื่องประดับราคาถูกเพื่อเป็นรายได้ให้ครอบครัวและนำเงินมาเลี้ยงดูคุณพ่อที่พิการ ขณะที่ เซี่ยลั่วอี (โหลวอี้เซียว) พยายามทำให้ กงอวี่เหย่ (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) หมดความอดทนด้วยการสร้างปัญหาให้ครอบครัวกงเสมอ เพราะต้องการหย่าจากสามีเนื่องจากการแต่งงานของทั้งคู่เป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจอยู่แล้ว วันหนึ่งที่เซี่ยลั่วอีไม่อยู่ กงอวี่เหย่ได้พบกับฟางจื่อเหยียนที่หน้าตาเหมือนภรรยาของเขา เขาจึงจ้างวานให้ฟางจื่อเหยียนปลอมตัวเป็นภรรยาแลกกับเงิน ตอนแรกก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องเซี่ยลั่วอีคนใหม่ จนกระทั่งเซี่ยลั่วอีตัวจริงกลับมา

Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 42 จบ - ไฟล์เสีย
Love Jewelry – แผนลับ สลับรัก – ตอนที่ 42 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ซีรี่ย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ ซีรี่ย์ฝรั่ง tv series club