Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ

Fated To Love You - ชะตารักสะดุดเลิฟ

Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ

Fated to love you เวอร์ชั่นเกาหลี เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ จางฮยอก และ จางนารา อีกอน (รับบทโดย จางฮยอก) ทายาทตระกูลเศรษฐี นิสัยเย็นชา ตรงไปตรงมา . คิมมียอง (จางนารา) สาวทำงานสุดเฉิ่ม เลขาในบริษัทกฎหมาย ฉายาของเธอคือ โพสท์-อิท (กระดาษโน๊ต) เธอได้ฉายานี้เพราะไม่เคยปฏิเสธคำขอของเพื่อนร่วมงานจนงานเธอล้นมือ โดยเพื่อนร่วมงานใช้นิสัยนี้มาเอาเปรียบเธอ . วันนึงโชคชะตาเล่นตลกกับเธอเมื่อเธอได้รับแพ็คเกจสุดหรูไปเที่ยว ด้วยความเมาเธอจึงพลาดไปไปนอนกับอีกอน ซึ่งถูกวางยาจนไม่มีสติเช่นกัน และความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนนั้นทำให้คิมมียองท้อง ทั้งคู่ต้องโดนจับแต่งงานกัน

Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 33 จบ - ไฟล์เสีย
Fated To Love You – ชะตารักสะดุดเลิฟ – ตอนที่ 33 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย