Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ

Angel Eyes - ขอมองรักด้วยหัวใจ

Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ

ยุนซูวาน (คูฮเยซอน) ประสบอุบัติเหตุ ทำให้เแม่ของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนตัวเธอเองนั้นตาบอด ได้มาพบรักกับปาร์คดงจู (อีซังยุน) ชายหนุ่มที่เฝ้าแอบมองเธอมาตลอด แต่แล้ววันหนึ่งพวกเขากลับต้องแยกทางกันเนื่องด้วยเหตุผลบางประการของทั้งคู่ ภายหลังยุนซูวานได้รับการผ่าตัดดวงตาจนกลับสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง กระทั่ง 12 ปีผ่านไป ยุนซูวานได้ทำงานเป็นพนักงานหน่วยฉุกเฉิน ส่วนปาร์คดงจูนั้นเป็นศัลยแพทย์ ด้วยเหตุนี้ทำให้เขาและเธอได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ความรักที่จบลงเมื่อตอนอดีตได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง

Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 34 จบ - ไฟล์เสีย
Angel Eyes – ขอมองรักด้วยหัวใจ – ตอนที่ 34 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย