All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง

All About My Romance - วุ่นรักนักการเมือง

All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง

คิมซูยอง สมาชิกอนุรักษ์นิยม หัวโบราณ กับ โนมินยอง สาวไฟแรงหน้าใหม่ สมาชิกพวกเสรีนิยม จากความคิดที่ต่างขั้วกันทางการเมือง เมื่อต้องทำงานด้วยกัน จึงกลายเป็นความรัก และต้องเป็นความรักที่ต้องหลบๆซ่อนๆ พวกเขาต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากเพื่อนร่วมงาน นักข่าว และสาธารณชนทั้งหลาย เรื่องราวชุลมุนจึงเกิดขึ้น

All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
All About My Romance – วุ่นรักนักการเมือง – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย