ซีรีย์เกาหลี

Salaryman Chohanji – กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน

Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 4
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน - ตอนที่ 22 จบ
Salaryman Chohanji - กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน

Salaryman Chohanji – กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน

โอยูบังพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนในบริษัทชอนฮาที่ มีกำลังในการจ่ายเงินเดือนสูงที่สุด เขายอมแฝงตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในอาสาสมัครทดลองยาที่บ.ชอนฮากำลังทดสอบ ทำให้เขาได้พบกับชาอูฮีเธอรับผิดชอบเป็นนักวิจัยโครงการยานั่น ส่วนชเวฮังวูซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการให้บริษัทโอชางโฮก็แฝงตัวเข้าไปในกลุ่ม อาสาสมัครเพื่อขโมยยาด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดต้องล้มเหลว แบคโยชิหลานสาวประธานจินซีฮวางต่อต้านผู้เป็นตาอย่างหนักเพราะเธอเชื่อว่า ท่านทำให้พ่อแม่เธอตาย เธอจึงโดนประธานบังคับให้ทำงานที่บริษัทแลกกับเงินเดือน

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button