All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา

All My Love - ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา

All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา

เรื่องย่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหม้าย ผู้ที่มีฐานะล่ำซำ คิมคับซู หรือ ผู้อำนวยการคิม (รับบทโดย คิมคับซู) ได้ตกลงตัดสินใจแต่งงานกับ ฮวางมีซุน (รับบทโดย พัคมีซุน) แม่หม้ายสาวแสนยากจนผู้มีลูกฝาแฝดติดมาเป็นเรือพ่วงด้วย เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง แฝดหญิงผู้พี่ ชื่อ ฮวางกึมจี (รับบทโดย กาอิน,Brown Eyed Girls) ส่วนแฝดน้องชื่อ ฮวางอคยอบ (รับบทโดย โจควอน, 2 PM) ซึ่งแต่เดิมพวกเขาอาศัยอยู่ในห้องรูหนูกับความยากจนและแสนลำบาก ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งเป้าที่จะให้ ฮวางมีซุน แต่งงานกับครอบครัวที่แสนจะร่ำรวยนี้ให้จงไ้ด้ แต่ความวุ่นวายต่างๆ มากมายก็ค่อยๆ เปิดเผยออกมา

หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสามคนได้ย้ายเข้าไปอยู่ และเป็นสมาชิกของครอบครัวคิมได้สำเร็จ ที่นั่นเองพวกเขาก็ค้นพบถึงการถือกำเนิดอย่างมีเงื่อนงำของคิมซึงอา (รับบทโดย ยุนซึงอา) ลูกสาวเพียงคนเดียวของผู้อำนวยการคิม อีกทั้งเรื่องราวของจุนแทซูเลขาส่วนตัวของผู้อำนวยการคิม (รับบทโดย จุนแทซู) และพ่อบ้านคิม (รับบทโดย จุงโฮบิน) ที่ต่างเก็บงำความคับแค้นใจที่มีต่อคิมคับซูเอาไว้ จนถึงขั้นวางแผนแก้แค้นเลยทีเดียว เรื่องราวของพวกเขาและสมาชิกครอบคิมจะวุ่นวาย และตลกโปกฮามากแค่ไหน ติดตามชมได้ในซีรี่ส์คุณภาพเรื่อง All My Love

All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 58 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 58 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 59 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 59 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 60 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 60 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 67 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 67 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 53 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 53 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 54 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 54 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 55 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 55 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 56 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 56 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 57 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 57 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 63 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 63 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 62 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 62 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 61 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 61 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 64 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 64 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 66 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 66 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 65 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 65 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 68 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 68 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 69 - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 69 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 70 จบ - ไฟล์เสีย
All My Love – ครอบครัวป่วนยกขบวนฮา – ตอนที่ 70 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย