The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี

The Birth of the Rich Man - โทษครับ...ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี

The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี

ชอยซุคบงเป็นพนักงานโรงแรม ในเครือโอซึงกรุ๊ป เขามีเพียงจี้เส้นเดียวเป็นสมบัติตกทอดที่บ่งบอกได้ว่าพ่อของเขาเป็นใคร เขามีความเชื่อมาตลอดว่าพ่อของเขาเป็นคนรวย ดังนั้นเขาจึงพยายามแสดงจี้ที่เขามีต่อสาธารณชนในสังคมคนร่ำรวยอยู่บ่อย ๆ เพื่อตามหาพ่อ เมื่อประธานโชเห็นจี้นั้นเขาก็ส่งคนติดตามความเคลื่อนไหวของชอยซุคบงอย่าง ลับ ๆ ชอยซุคบงได้พบกับลีชินมีทายาทคนเดียวของประธานลีจุงฮยอนเธอ เข้ามารับหน้าที่บริหารกิจการในโรงแรมแต่ทั้งสองไม่ค่อยลงรอยกันนักเพราะ ชอยซุคบงเคยช่วยชีวิตลีชินมีไว้จากอุบัติเหตุแต่เธอเข้าใจผิดว่าเขาช่วยเธอ ก็เพราะเงินของเธอ ชอยซุคบงตรวจร่างกายพบว่าตนเองเป็นมะเร็ง เขาต้องการเงินรักษาตัวจึงขอร้องให้ลีชินมีให้เงินเป็นการตอบแทนที่เขาช่วย ชีวิตแต่ลีชินมีกลับเข้าใจว่าชอบซุคบงโกหก

The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Birth of the Rich Man – โทษครับ…ผมเป็นลูกอภิมหาเศรษฐี – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย