HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย

HERO - นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย

HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย

ละครเกี่ยวกับนักข่าวระดับแนวหน้าของเกาหลีและประชาชนทั่วไปยืนยันที่จะต่อสู้กับระบบสังคมที่คอยรังแกคนทั่วไป จินโดฮุคเป็นนักข่าวที่ฉลาดและมีพรสวรรค์มากๆ ที่ท้ายสุดแล้วต้องผิดหวังกับเรื่องของความรัก เพราะคนรักของเขาเสียชีวิตจากไปเสียก่อน จินโดฮุคจึงตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการช่วยเหลือเหยื่อของทางสังคมให้รอดพ้นจากการโดนรังแก เขาจึงกลายเป็นฮีโร่รุ่นใหม่ที่คอยต่อสู้เพื่อศีลธรรม

HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
HERO – นักข่าวใจเด็ด เผ็ดแสบเต็มร้อย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย