ซีรีย์เกาหลี

Emperor of the Sea – จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1

Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 1
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1 - ตอนที่ 16 (มีตอนต่อค่ะ)
Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1

Emperor of the Sea – จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1

จางโบโกะเป็นทาสจากชิลล่า เขาถูกขายให้ไปอยู่ที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นที่ๆ เขาถูกฝึกให้เป็นทาสเพื่อการต่อสู้ เพราะว่าความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจฝึกของเขา จางโบโกะจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ชิลล่าและกลายเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จทางด้านทะเล เมื่อมีโจรสลัดเกิดขึ้นจางโบโกะก็ออกไปสู้ปราบพวกโจรสลัด

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button