ซีรีย์เกาหลี

The Last Empress – เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม

The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 1
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 1
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 1
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 2
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 3
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 4
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 5
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 6
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 7
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 8
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 9
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 10
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 11
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 12
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 13
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 14
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 15
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 16
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 17
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 18
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 19
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 20
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 21
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 22
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 23
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 24
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 25
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 26
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 27
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 28
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 29
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 30
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 31
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 32
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 33
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 34
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 35
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 36
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 37
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 38
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 39
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 40
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 41
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 42
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 43
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 44
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 45
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 46
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 47
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 48
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 49
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 50
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 51
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 52
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 53
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 54
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 55
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 56
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 57
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 58
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 59
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 60
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 61
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 62
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 63
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 64
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 65
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 66
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 67
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 68
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 69
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 70
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 71
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 72
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 73
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 74
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 75
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 76
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 77
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 78
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 79
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 80
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 81
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 82
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 83
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 84
Video thumbnail
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม - ตอนที่ 85 จบ
The Last Empress - เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม

The Last Empress – เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม

พระมเหสีเมียงซองทรงเป็นพระมเหสีที่ทรงอัจฉริยภาพ ด้านการปกครองของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี ทรงครองอำนาจเป็นเวลายาวนานถึงสามสิบปีจนกระทั่งแผ่นดินโชซอน ล่มสลาย

พระมเหสีเมียงซองทรงเป็นพระมเหสีพระองค์สุดท้ายของแผ่นดินโชซอน ทั้งยังเป็นความหวังสุดท้ายอีกด้วย พระนางเป็นเพียงสามัญชนที่ถูกคัดเลือกเข้าวังหลวงเพื่อเป็นพระมเหสีของพระ เจ้า โกจง เดิมทีพระนางเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่เชื้อพระวงศ์ใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระนางก็ทำให้พระนางทรง เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ไม่เพียงสามารถรักษาสถานภาพของพระนางเอาไว้ได้ ทั้งยังสามารถถวายความช่วยเหลือพระสวามีของพระนางให้หลุดพ้นจากการควบคุมของ เชื้อพระวงศ์อีกด้วย

จักรวรรดิญี่ปุ่นหมายครอบครองแผ่นดินโชซอน ด้วยความที่พระมเหสีเมียงซองทรงตั้งปณิธานว่าจะปกปักรักษาแผ่นดินโชซอนไว้ ให้ได้ พระนางจึงทรงตัดสินพระทัยจากคนที่พระนางรักและคนที่รักพระนางไปเพื่อเจริญ สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ทางด้านกิจการภายในพระนางก็ทรงปฏิรูปการปกครองสมัยใหม่ เนื่องจากจักรวรรดิญี่ปุ่นเห็น พระมเหสีเมียงซองเป็นเสี้ยนหนามจึงได้ส่งนักฆ่าลอบปลงพระชนม์พระนาง ……

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button