ซีรี่ย์จีน

Love Me If You Dare – นักรัก นักสืบ

Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 1
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ - ตอนที่ 22
Love Me If You Dare - นักรัก นักสืบ

Love Me If You Dare – นักรัก นักสืบ

ฮั่วเจี้ยนหวา แสดงเป็น ป๋อจิ้นเหยียน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากร เคยรับตำแหน่งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ในอเมริกา หลังจากกลับจีน ทำงานเป็นที่ปรึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้กระทำผิดในสำนักงานตำรวจ เป็นคนที่มีไอคิวสูงมาก แต่มีปัญหาเรื่องเข้าสังคม โดยเฉพาะกับผู้หญิง

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button