ซีรี่ย์จีน

เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร

เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 1
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 1
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 1
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 2
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 4
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 3
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 7
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 6
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 5
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 8
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 9
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 10
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 13
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 11
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 12
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 16
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 14
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 15
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 19
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 18
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 17
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 22 (ตอนจบ)
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 20
Video thumbnail
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร - ตอนที่ 21
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร

เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร

เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร (Lao Chue Chom Prat Daen Mangkon) ตำนานมหาบุรุษแดนมังกรจะถูกตีแผ่ใน Asian Series ประเดิมความยิ่งใหญ่ด้วยเรื่อง เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร ที่ทุ่มทุนสร้างมหาศาล พร้อมเผยวิธีคิดและปรัชญาของปราชญ์ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อรากฐานทางวัฒนธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีตำนานยาวนานกว่า 2,500 ปี ผ่านการนำเสนอในรูปแบบซีรี่ย์เป็นครั้งแรก
เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร (Lao Chue Chom Prat Daen Mangkon) ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 22.00-23.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button