ซีรี่ย์จีน

Adventurous Journey – บรรยายไทย

Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 36
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 37
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 38
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 39
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 40
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 41
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 42
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 43
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 44
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 45
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 46
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 47
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 48
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 49
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 50
Video thumbnail
Adventurous Journey - บรรยายไทย - ตอนที่ 51
Adventurous Journey - บรรยายไทย

Adventurous Journey – บรรยายไทย

They're on a quest to bring peace back to their kingdom!

In order to restore stability in his kingdom, the Emperor decides to send his loyal subject Bai Ze in search of five mystical stars. As he embarks on his quest, Bai Ze meets and befriends four vastly different teenagers – the troublemaker, the chef, the mysterious girl and the princess. Will the five of them be able to complete their quest?

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button