ซีรีย์ญี่ปุ่น

THE GODDESS OF EXAMS – เทพธิดาพิชิตข้อสอบ – บรรยายไทย

THE GODDESS OF EXAMS - เทพธิดาพิชิตข้อสอบ - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
THE GODDESS OF EXAMS - เทพธิดาพิชิตข้อสอบ - บรรยายไทย

THE GODDESS OF EXAMS – เทพธิดาพิชิตข้อสอบ – บรรยายไทย

Legend has it that there is a Goddess of Exams who can help anyone get into their desired schools!

Single father Isamu has always struggled to strike a balance between his work and his family. With his son's junior high entrance exams looming, he is desperate to help his son find a cram school to prepare for the entrance exams. His search leads him to the legendary Goddess of Exams, who is rumoured to have been accepted to all the top-ranking schools 2 years ago and can help any student she tutors to make it into the school of their choice. Will Isamu be able to persuade her to tutor his beloved son?

Starring: Tatsuya Yamaguchi and Riko Narumi.

หมวดหมู่
ซีรีย์ญี่ปุ่น
Back to top button