ซีรี่ย์จีน

Female Bodyguard of Song Dynasty – ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 1
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน - ตอนที่ 35 จบ
Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

Female Bodyguard of Song Dynasty – ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

เมื่อวันหนึ่งตราหยกของ จักรพรรดิซ่งไท่จง ฮ่องเต้องค์ที่สองของราชวงศ์ซ่งถูกชิงไป ฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้เวลาสามพี่น้องหนึ่งร้อยวันในการไขคดี หากทำไม่ได้จะต้องโทษประหารชีวิต
และหนึ่งในหลักฐานที่พวกนางมีคือแหวนที่ตัดมาได้จากนิ้วของคนร้าย เดาว่ามีที่มาจากแคว้นต้าจี และนี่..คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวยอดองครักษ์หญิงแห่งราชวงศ์ซ่ง

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button