ซีรี่ย์จีน

Our Glamorous Time – บรรยายไทย

Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 36
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 38
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 40
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 43
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 39
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 46
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 42
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 41
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 49
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 37
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 48
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 47
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 44
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 45
Video thumbnail
Our Glamorous Time - บรรยายไทย - ตอนที่ 50 (ตอนจบ)
Our Glamorous Time - บรรยายไทย

Our Glamorous Time – บรรยายไทย

หลินเฉียนเคยคิดว่าผู้ชายที่เธอต้องการนั้นต้องดูดีและเก่งกาจเป็นผู้นำในวงการธุรกิจ แค่พลิกฝ่ามือก็เรียกเมฆเรียกฝนได้ตามต้องการ เป็นคนที่ทำให้เธอมองเขาได้ด้วยความชื่นชม และไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ แต่เมื่อเธอได้เจอผู้ชายที่ตรงกับอุดมคติของเธอ เธอกลับได้เห็นอีกด้านของเขา ทั้งความนิ่งเฉย ความสงบเงียบ ความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ของเขา ทำให้เธอชื่นชมเขามาก ถึงขั้นที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขา ยืนเคียงข้างเขาในโลกธุรกิจที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยการนองเลือด เธอไม่คิดถึงชีวิตของตัวเอง หรือคิดถึงอนาคตที่จะมาถึง

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button