ซีรี่ย์จีน

Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย

Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 36
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 37
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 38
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 39
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 40
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 41
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 42
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 43
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 44
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 45
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 46
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 47
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 48
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 49
Video thumbnail
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย - ตอนที่ 50 จบ
Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย

Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย

สร้างจากนิยายกำลังภายในของโกวเล้ง เรื่อง ดาบจอมภพ (จอมเสเพลชายแดน) ในชุดมีดบินลี้น้อย ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องต่อจากฤทธิ์มีดสั้น เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้น การออกตามหาศัตรูทีล้มล้างตระกูล เรื่องราวของโป่วอั้งเซาะทายาทสำนักดาบเทพยดา อีกหนึ่งคือเอี๊ยบไคทายาทของมีดบินลี้น้อยที่เข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ แต่ความจริงแล้วทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน ตลอดทั้งเรื่องมีแต่ความปวดร้าวรันทด แต่ก็ยังแฝงไปด้วยคุณธรรมน้ำมิตรและการให้อภัย

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button