The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย

The Black Devil and the White Prince - รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ - บรรยายไทย

The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย

ยู อาคาบาเนะ (โคมัตสึ )ผู้ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมปลายเธอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนกับชีวิตมัธยมต้น เมื่อเธอเข้ามาเรียนในวันแรกเธอได้พบกัปีศาจร้าย นามว่า ฮารุโตะ คุโรซากิ (นากาจิมะ) ด้วยความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอเลยเข้าไปห้ามการทะเลาะระหว่างเขากับเพื่อนในห้อง ซึ่งในขณะนั้น เจ้าชายหนุ่มรูปหล่อนามว่า ชิราคาวะ ทาคุมิ (จิบะ )ได้เข้ามาเห็นพฤติกรรมความกล้าหาญของเธอเข้าพอดี มาดูกันสิว่า ความรักอลวนระหว่างเจ้าชายดำ กับเจ้าชายขาว ในครั้งนี้ ใครจะเอาชนะใจ โคมัตสึได้

The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Black Devil and the White Prince – รักอันตรายนายปีศาจคุโรซากิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย