ซีรี่ย์จีน

Genghis Khan – เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน

Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 8
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 20 จบ
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน - ตอนที่ 14
Genghis Khan - เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน

Genghis Khan – เจงกิสข่าน จักรพรรดิสะท้านแผ่นดิน

ในปี ค.ศ.1155 ภรรยาหัวหน้าเผ่ามองโกลได้ให้กําเนิดทารกที่ในมือกําก้อนเลือดรูปหอกซูหลู่ ติ้น นามว่า เตมูจิน เมื่ออายุได้ 13 ปี เขาได้เริ่มต่อสู้กับเผ่ามองโกลอื่นๆ แล้วค่อยๆ รวบรวมชาวมองโกลทั้งหมดเป็นกองทัพอันทรงพลัง

ต่อมาในปี ค.ศ.1206 เขาได้รับขนานนามว่า “เจงกิสข่าน” ผู้ปกครองนิรันดร ท่านข่านได้วางแผนที่จะครอบครองโลก จึงบุกไปตีเมืองต่างๆ ในยุโรป และเอเชีย ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรมองโกลเป็นที่กล่าวขานว่า มีนักรบที่กล้าหาญ เชี่ยวชาญการศึกบนหลังม้าใช้ธนูเป็นอาวุธ นามว่า “เจงกิสข่าน”

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button