ซีรี่ย์จีน

On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2

On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 22
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 22
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 22
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 23
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 24
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 25
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 18
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 12
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 13
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 21
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 2
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 3
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 14
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 28
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 26
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 11
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 7
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 6
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 4
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 10
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 9
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 19
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 16
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 17
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 20
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 27
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 30 จบ
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 29
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 8
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 5
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 15
Video thumbnail
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2 - ตอนที่ 1
On The First Beat 2 - ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2

On The First Beat 2 – ผู้พิทักษ์หัวใจทรนง ภาค 2

จงลี่เหวิน (อู่จั๊วะอี้) สมัครเข้ามาเรียนในโรงเรียนตำรวจ เพื่อต้องการที่จะแก้แค้นเรื่องส่วนตัวกับลี่เหวินเซิน (เหมียวเฉียวเหว่ย) ซึ่งเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนตำรวจ ส่วนหลี่โป๊วเฉี่ยว (เฉินเจี้ยนฟง) เข้ามาเป็นตำรวจเพราะเห็นว่าเงินเดือนดี แต่ไม่คิดเลยว่าจะได้คู่ปรับเก่าคือลี่เหวินเซินมาเป็นครูฝึกของเขา ทั้งสี่เหวินและโป๊วเฉี่ยวจึงมีศัตรูคนเดียวกัน อาฮัว (หยังอี้) เป็นพนักงานขายอาหารในโรงเรียนตำรวจ เธอชอบลี่เหวิน แต่เพราะความยากจนจึงไม่กล้าแสดงออก ส่วนความรักของโป๊วเฉี่ยว กับหม่าเสียะหลิน (ซิช่ายฉี) เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็มีอุปสรรคเพราะฐานะที่แตกต่างกันเช่นกัน ชีวิตในชั่วโมงฝึกที่เข้มงวด ลี่เหวินและโป๊วเฉี่ยวต้องเจอกับการฝึกที่แสนสาหัส แต่ก็ทำให้พวกเขาผูกพันกัน รวมถึงเข้าใจว่าที่เหวินเซินโหดกับพวกเขาก็เพราะต้องการให้พวกเขาเป็นตำรวจที่ดี เสียดายที่เหวินเซินไม่มีโอกาสเห็นและชื่นชมในความสำเร็จของลูกศิษย์ของเขา

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button