ซีรีย์เกาหลี

Jang Ok Jung – บรรยายไทย

Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 24 (ตอบจบ)
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Jang Ok Jung - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Jang Ok Jung - บรรยายไทย

Jang Ok Jung – บรรยายไทย

ซีรี่ย์แนวประวัติศาสตร์ที่จะเล่าถึงอัตชีวประวัติของจางอ๊กจอง (สนมจางฮีบิน) ผู้ทรงเป็นพระสนมเอกในพระเจ้าซุกจงแห่งโชซอน ซีรี่ย์หลายต่อหลายเรื่องกล่าวขานถึงความร้ายกาจ หลงบ้าอำนาจบาทใหญ่ กระทั่งทำคุณไสยเพื่อให้ได้มาซึ่งยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ใน Jang Ok Jung ฉบับนี้จะเล่าถึงอีกมุมหนึ่งของสนมจางฮีบิน ผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าอาภรณ์และทำเครื่องประทินโฉมในยุคสมัยนั้น

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button