ซีรี่ย์จีน

Legend of the Snake Spirits – นางพญางูเขียว งูขาว

Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 1
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว - ตอนที่ 28
Legend of the Snake Spirits - นางพญางูเขียว งูขาว

Legend of the Snake Spirits – นางพญางูเขียว งูขาว

นางพญางูขาวปรากฏโฉมครั้งแรกในวรรณกรรม “จองจำงูขาวชั่วนิรันดร์ในเจดีย์เหลยเฟิง” ในบันทึกจิ่งซื่อตงเอี๋ยน ของเฝิง เมิ่ง หลง โดยบันทึกดังกล่าวถูกค้นพบในระหว่างยุคราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 – ค.ศ. 1644)

นางพญางูขาว กล่าวถึงเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มที่ตกหลุมรักสตรีผู้โสภานางหนึ่ง สตรีผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นปิศาจงูขาวที่แปลงกายมา พระเถระมีความต้องการช่วยเหลือบัณฑิตหนุ่มให้พ้นจากการดูดกลืนวิญญาณของปิศาจงูขาว จึงได้ต่อสู้กับปิศาจงูขาว และจับนางไปจองจำไว้ใต้เจดีย์เหลยเฟิง (ฟ้าคำรณ)
เมื่อกาลเวลาผ่านไป ได้มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น โดยนางพญางูขาวได้กลายเป็นตำนานความรักอันลึกซึ้งระหว่างบัณฑิตหนุ่ม กับปิศาจงูขาว ซึ่งบำเพ็ญตบะมาเป็นระยะเวลากว่า 1,000 ปี ได้จำแลงกายเป็นมนุษย์ในรูปของหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตางดงาม โดยมีนามว่า ไป๋ซู่เจิน ความรักของทั้งสองถูกขัดขวางโดยพระเถระฝาไห่ (ธรรมสาคร) เนื่องจากความรักระหว่างคนกับมารไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะคนกับมารมีความแตกต่างกันมากเกินไป แต่ละเรื่องราวก็มีตอนจบและรายละเอียดอื่นๆ แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน เช่น บางเรื่องกล่าวว่างูขาวเป็นสัตว์เลี้ยงที่บัณฑิตเลี้ยงไว้ขณะยังเป็นนักศึกษา หรือบางเรื่องก็เล่าว่าบัณฑิตหนุ่มถูกขับไล่จากสวรรค์ให้ลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดา หรือแม้แต่บัณฑิตหนุ่มเคยช่วยชีวิตงูขาวเอาไว้ งูขาวจึงจำแลงกายกลับมาตอบแทนบุญคุณก็มี

ส่วน เสี่ยวชิง ซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมา ก็มีการกล่าวถึงในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน โดยมีทั้งเป็นงูเขียว งูดำ หรือแม้แต่ปลาไน ซึ่งบทบาทของเสี่ยวชิงจะมาในรูปแบบของผู้ช่วยที่ใกล้ชิดของไป๋ซู่เจิน อาจเป็นน้องสาว หรือคนรับใช้

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button