ซีรี่ย์จีน

ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ

ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 27
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 27
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 27
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 9
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 2
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 7
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 10
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 15
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 25
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 3
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 8
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 6
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 5
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 12
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 11
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 17
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 19
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 18
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 16
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 21
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 22
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 23
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 28 จบ
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 4
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 14
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 13
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 20
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 24
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 26
Video thumbnail
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ - ตอนที่ 1
ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ

ปึงซีเง็ก ตอน หักด่านมนุษย์ทองคำ

เด็กหนุ่มรักความยุติธรรม เป็นหลานของเหมียวเสี้ยน ศิษย์เอกวัดเส้าหลิน มีเรื่องกับเหลยเหลาหู่ นักเลงใหญ่เมืองหังโจว จนพลั้งมือฆ่ามันตาย จึงเป็นที่มาของวังวน แห่งการแก้แค้น เมื่อเมียของเหลวเหล่าหู ก็เป็นหลานของนักพรตคิ้วขาวแห่งบู๊ตึ๊ง ซึ่งไม่ถูกกับเส้าหลินอยู่แล้ว จึงใช้เรื่องนี้เป็นชนวนก่อศึก ทำลายวัดเส้าหลินจนย่อยยับ ปึงซีเง็กจึงต้องหาทางกอบกู้เชื่อเสียงวัดเส้าหลินกลับคืนมาให้ได้

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button