ซีรีย์เกาหลี

Gye Baek – กเยเพควีรชนคนแพคเจ – บรรยายไทย

Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 36 จบ
Video thumbnail
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Gye Baek - กเยเพควีรชนคนแพคเจ - บรรยายไทย

Gye Baek – กเยเพควีรชนคนแพคเจ – บรรยายไทย

ละครอิงประวัติศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของยอดขุนพลแห่งอาณาจักรแพคเจ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จงรักภักดี และรักชาติยิ่งชีพยอมฆ่าแม้กระทั่งลูกเมียเพื่อไม่ให้ตกอยู่กับฝ่ายตรงข้าม หลังจากการเสียชีวิตของแม่ทัพคเยแพค อาณาจักรแพคเจก็ล่มสลายตามไปด้วย

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button