Scrap Teacher – บรรยายไทย

Scrap Teacher - บรรยายไทย

Scrap Teacher – บรรยายไทย

คุซากะ นักเรียนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้นพร้อมๆกับมีคุณครูคนใหม่และนักเรียนแลกเปลี่ยนอีก 3 คนย้ายเข้ามานักเรียนแลกเปลี่ยนทั้ง 3 คนเป็นปริศนามากเพราะมักจะทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันไม่ได้เช่น ขับเฮลิคอปเตอร์ การต่อสู้ และอื่นๆอีกมากมายจนทำให้หลายๆคนอึ้งไปเลยแต่วิธีการของคนทั้ง 3 ที่จะทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นคนละแนวทางของคุซากะและคุณครูคนใหม่จนทำให้เกิดความขัดแย้งและมิตรภาพตามมา

นักแสดง : Nakajima Yuto / Yamada Ryosuke
กำกับโดย : Nagumo Seiichi
ผลิตโดย : Hazeyama Yuko
Written By : Mizuhashi Fumie

Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 จบ - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Scrap Teacher – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Osen

Osen

2 April 2019
Midnight Diner

Midnight Diner

2 April 2019
Strawberry Night

Strawberry Night

2 April 2019
High School Chorus

High School Chorus

9 December 2018
Come Back Mister

Come Back Mister

4 November 2018
Samurai Teacher

Samurai Teacher

13 October 2018
Kounodori S1

Kounodori S1

24 August 2018
Akira and Akira

Akira and Akira

14 August 2018
Liar Game Season 1

Liar Game Season 1

9 August 2018