A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์

A Change of Destiny - เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์

A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์

เรื่องราวของ ฺbook of destiny คัมภีร์ทำนายอนาคต ซึ่งถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นภาพส่วนที่สองเป็นคำทำนาย สองส่วนนี้ถูกมอบให้กับหมอดูสองตระกูล ตระกูลแรกคือตระกูลของหยวนหัว ตระกูลที่สองคือตระกูลของ Rebecca ทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันโดยที่ไม่รุ้ว่าอีกฝ่ายต่างรับหน้าที่ปกป้องคัมภีร์ดังกล่าวเมื่อรู้ความจริง ทั้งสองฝ่ายสัญญาจะไม่แอบดูส่วนที่อีกฝ่ายเก็บรักษา ไว้และอยู่กินกันจนมีบุตรสาวคือ หยังซือฉี ต่อมาหยวนหัวผิดคำมั่น ขโมยคัมภีร์ของ Rebecca ไปเพื่อส่งเสริมให้นายพลคนหนึ่งกลายเป็นฮ่องเต้ ฮ่องเต้องค์ใหม่ต้องการรู้ความลับในคัมภีร์ ทำให้หยวนหัวต้องทิ้งลูกเมียหลบหนีไป

A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย