บาคาร่า

Deserving of the Name – บรรยายไทย

Deserving of the Name - บรรยายไทย

Deserving of the Name – บรรยายไทย

Deserving of the Name เป็นเรื่องราวของหมอในยุคโชซอนที่เดินทางข้ามเวลามา 400 ปีมาในยุคปัจจุบันมายังกรุงโซล Heo Im (Kim Nam Gil) เป็นแพทย์ชาวตะวันออกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการฝังเข็ม
กระทั่งเขาได้เดินทางมาในยุคปัจจุบัน และ เขาได้พบกับแพทย์สมัยใหม่ Choi Yeon Kyung (Kim Ah Joong) เธอเป็นคนที่เชื่อมั่นในการแพทย์สมัยใหม่อย่างแท้จริง

Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Deserving of the Name – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย