บาคาร่า

City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา

City In Tears - โชคชะตา ลิขิตน้ำตา

City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา

เจี้ยนหัว ผู้เกิดในตระกูลร่ำรวยแต่เดิมเป็นคู่รักกับ ฉินหลัน แต่เนื่องจากต้องเจ็บปวดกับอุบัติเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนของครอบครัว ทำให้ เจี้ยนหัว หนีไปโดยไม่ได้กล่าวลา หนึ่งปีถัดมา ฉินหลัน กลับมาพบและชอบ เจี้ยนหัว ผู้ที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ ณ เวลานั้น ฉินหลัน เองก็ได้หมั้นหมายกับชายอื่นอยู่แล้ว แต่ใครจะรู้ว่าก่อนพิธีแต่งงานหนึ่งวัน ว่าที่เจ้าบ่าวกลับนอกใจเธอ เธอจับได้

สองปีหลังจากนั้นชีวิต ฉินหลัน มีแต่เปี่ยมสุขกับ เจี้ยนหัว ซึ่งกลับมาบรรจบกันได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี ขณะที่พวกเขากำลังมีความความสุขล้นในชีวิตแต่งงานอยู่นั้น กลับพบว่า ฉินหลัน มีเนื้องอกในสอง และเธอกำลังจะมีลูก

City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
City In Tears – โชคชะตา ลิขิตน้ำตา – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย