บาคาร่า

Police et vous – ตำรวจมือใหม่

Police et vous - ตำรวจมือใหม่

Police et vous – ตำรวจมือใหม่

วัยรุ่นสามคนมีความฝันอันเดียวกันทั้งสามคนสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พื่อสานฝันของพวกเขาย่างไรก็ตามเนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงและความฝันทั้งสามได้รับ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พวกเขาเติบโตบนเส้นทางของสายงานตำรวจ และชอบผู้หญิงคนเดียวกัน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนตำรวจ แต่เธอจมน้ำเสียชีวิตระหว่างที่กำลังพยายามจะช่วยชีวิตผู้อื่น

รายชื่อนักแสดง
Lan Cheng Long as Liu Han Qiang
Lin Yo Wei as Lin Jun Wei
Zheng You Jie as Pan Shi Yuan
Kwai Lun Mei as Huang Fang Yi

Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 51 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 53 จบ - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 53 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Police et vous – ตำรวจมือใหม่ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย