บาคาร่า

Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล

Silver Chamber Of The Sorrows - เพลิงแค้นล้างตระกูล

Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล

Seung Hun is the head of his family and its inherited business. He lives with his four wives, son, daughter, and father. When his father s 80th birthday party turns into a death tragedy, the hidden secrets and strifes in this family are slowly revealed

Cast :-
Paul Chun as Seung Hun
Lawrence Ng as Seung Wun
Nancy Sit as Choi Siu Diep
Rebecca Chan as Lien Nien Wong
Christine Ng as Ching Sau Hang
Nancy Wu as Ha Fei Fei
Winnie Yeung as Shum Wing Tung
Shirley Yeung as Chau Gook
Charmaine Li as Seung Ho Yi
Matt Yeung as Seung Sai Jo
Eric Li as Shum Chung Hei
Jack Wu as Chow Chi Sing
Poon Fong Fong as Seung Man Gwun
Law Ho Kai as Chow Chuen Chung
Chan On Ying as Tung Mui
Raymond Tsang as Sima Hong
Kong Fai as Lam Lap
Rocky Cheng as bounty hunter

Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 21 จบ - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 21 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Silver Chamber Of The Sorrows – เพลิงแค้นล้างตระกูล – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย