บาคาร่า

Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต

Ring Ring Bell - ชะตารักฟ้าลิขิต

Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต

Zheng Xiao Xiang(Janine Chang) และ Ren Jia Kai (Peter Ho) พบกันตอนเหตุการณ์กักกันโรคระบาด ทั้งสองต้องใส่หน้ากากปิดหน้า ขณะที่ติดอยู่ในลิฟท์ด้วยกัน ทั้งสองเริ่มมีความรู้สึกพิเศษให้แก่กัน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น Ren Jia Kai ได้ช่วยชีวิต Zheng Xiao Xiang เอาไว้ แต่ในตอนนั้น Ren Jia Kai มีคนรักอยู่แล้วทำให้ทั้งสองพลาดโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อ และจากเหตุการณ์ครั้งนั้น Zheng Xiao Xiangได้เริ่มคบกับ Wang Ke Jie (Xiu Jie Kai) ชายอีกคนหนึ่งที่ช่วนเธอไว้ในนั้นด้วย…จากนั้นไม่นาน Zheng Xiao Xiang ก็ได้รับ Duo Duo เป็นลูกสาวบุญธรรมเนื่องจากพ่อแม่ของ Duo Duo ซึ่งเป็นพี่ชายของ Zheng Xiao Xiang ได้เสียชีวิตด้วยกันทั้งสองคน…และนั้นก็เริ่มเทำให้ความสัมพันธ์ของ Zheng Xiao Xiang กับ Wang Ke Jie ถึงจุดหักเห

หลังจากนั้นผ่านไป 7 ปี Wang Ke Jie ได้นอกใจ Zheng Xiao Xiang คบกับผู้หญิงคนใหม่ทิ้ง Zheng Xiao Xiangให้เสียใจอย่างไม่สนใจใยดี ส่วน Ren Jia Kai ก็ได้หย่าขาดกับภรรยาของเขา แล้วโชคชะตาก็ทำให้ทั้งสองมาพบกันใหม่อีกครั้ง….

Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 23 จบ - ไฟล์เสีย
Ring Ring Bell – ชะตารักฟ้าลิขิต – ตอนที่ 23 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย