บาคาร่า

ลิขิตแค้นแสนรัก

ลิขิตแค้นแสนรัก

ลิขิตแค้นแสนรัก

ลิขิตแค้นแสนรัก เรื่องราวถ่ายทอดความรัก ความเข้มแข็ง ความเร่าร้อน กิเลส ราคะ และ ความรักที่ห้าวหาญ สาวน้อยชาวบ้านชื่อปวารตี และเจ้าหน้าที่รักษาดินแดน ชื่อ รุทธระ ทั้งสองต่างมีอุดมคติในชีวิตต่างกัน คนหนึ่งเชื่อในความรัก และอีกคนหนึ่งเกลียดทุกคนที่คิดแบบนั้น แต่เส้นทางชีวิตก็ลิขิตให้ทั้งสองได้มาพบกัน จุดเริ่มด้วยเกลียดชัง ที่ภายหลังค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความรัก เหตุการณ์ต่างๆ ที่นำพาหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาๆ อย่างปวารตีที่รอคอยรักแท้มาตลอดชีวิต มีพรหมลิขิตขีดเส้นของโชคซะตาให้มาพบรุทธระ ในวันวิหาห์ของเธอ แต่เขาก็ทำ

ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 57 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 57 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 56 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 56 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 39 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 39 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 39 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 40 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 40 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 40 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 41 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 41 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 41 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 42 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 42 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 42 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 43 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 43 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 43 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 44 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 44 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 44 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 45 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 45 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 45 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 46 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 46 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 46 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 47 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 47 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 47 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 48 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 48 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 48 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 49 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 49 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 49 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 50 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 50 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 50 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 51 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 51 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 51 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 51 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 52 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 52 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 52 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 53 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 53 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 53 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 53 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 53 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 54 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 54 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 54 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 54 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 54 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 55 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 55 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 55 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 55 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 55 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 58 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 58 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 58 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 58 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 58 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 59 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 59 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 59 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 59 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 59 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 60 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 60 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 60 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 60 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 60 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 61 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 61 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 61 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 61 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 61 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 62 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 62 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 62 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 62 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 62 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 63 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 63 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 63 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 63 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 63 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 64 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 64 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 64 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 64 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 64 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 65 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 65 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 65 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 65 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 65 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 66 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 66 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 66 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 66 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 66 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 67 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 67 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 67 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 67 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 67 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 68 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 68 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 68 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 68 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 68 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 69 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 69 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 69 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 69 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 69 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 70 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 70 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 70 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 70 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 70 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 71 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 71 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 71 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 71 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 71 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 72 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 72 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 72 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 72 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 72 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 73 จบ - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 73 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 73 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 73 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 73 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 31 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 31 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 36 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 36 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 37 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 37 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 38 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ลิขิตแค้นแสนรัก – ตอนที่ 38 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย