Summer Rescue – บรรยายไทย

Summer Rescue - บรรยายไทย

Summer Rescue – บรรยายไทย

Screenwriter: Hata Takehiko
Chief Producer: Shimura Akira
Producers: Takaishi Akihiko, Sekikawa Yuri
Director: Akira Hibino, Shigekatsu Honda, Hideo Mizumura, Hajime Takezono
Music: Haketa Takefumi
นักแสดง
Mukai Osamu as Hayami Keigo
Ono Machiko as Koyama Haruka
Koike Eiko as Hirahara Akari
Miura Rieko as Koyama Yukino
Yamazaki Shigenori as Inoue Koji
Ichikawa Yui as Sawaguchi Mika
Suda Masaki as Kino Kenta

Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Summer Rescue – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย