ซีรีย์เกาหลี

Six Flying Dragons

Six Flying Dragons - ตอนที่ 17
Six Flying Dragons - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 27
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 24
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 28
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 25
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 29
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 31
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 26
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 32
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 30
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 33
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 40
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 42
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 41
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 36
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 34
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 35
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 37
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 38
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 39
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 44
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 50
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 48
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 52
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 49
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 47
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 45
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 43
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 46
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 51
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 59
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 55
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 62
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 58
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 56
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 57
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 54
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 60
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 53
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 61
Video thumbnail
Six Flying Dragons - ตอนที่ 63 (ตอนจบ)
Six Flying Dragons

Six Flying Dragons

Six Flying Dragons (6 มังกรกำเนิดโชซอน) โดยเป็นเรื่องราวขององค์ชาย ยีพังวอน ที่ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแทจง กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซอน ยีพังวอน มีส่วนช่วยพระบิดาก่อตั้งราชวงศ์ แต่ภายหลัง ยีพังวอนต้องต่อสู้ฟาดฟันกับเหล่าองค์ชายที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือด รวมทั้งขุนนางคนสนิทของพระบิดา เพื่อก้าวขึ้นสู่ราชบังลังก์ ครั้นเมื่อได้เป็นพระราชาแล้ว ยีพังวอนเกิดความกังวลว่าเขาอาจจะสูญเสียอำนาจการปกครองนี้ไป จึงหาทางที่จะรักษาอำนาจเบ็ดเสร็จนี้เอาไว้ในมือ Six Flying Dragons (6 มังกรกำเนิดโชซอน) ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.15 – 20.15 น.ช่อง 3Family

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button