ซีรีย์เกาหลี

I Can Hear Your Voice – บรรยายไทย

I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
I Can Hear Your Voice - บรรยายไทย

I Can Hear Your Voice – บรรยายไทย

ปาร์คซูฮา(อีจงซอก)ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่เขายังเด็ก หลังจากเหตุการณ์นั้น ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันน่าประหลาดใจ เมื่อเขาได้ค้นพบว่าตนเองสามารถได้ยินความคิดของคนรอบข้าง ดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ถูกเอาเปรียบให้ได้รับความยุติธรรม แต่ผลเสียคือการได้ยินเสียงต่างๆนั้นมันน่าหนวกหู เขาจึงมักใส่หูฟังอยู่บ่อยๆเพื่อปิดกั้นเสียงที่ไม่อยากได้ยิน ออกอากาศ จันทร์-พฤหัสบดี 20.15 น.ช่อง 3 Family

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button