ซีรี่ย์จีน

คู่วุ่นชุลมุนรัก

คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 10
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 10
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 10
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 11
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 12
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 13
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 14
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 15
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 16
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 18
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 17
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 19
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 20
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 21
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 22
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 23
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 24
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 26
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 25
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 28
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 27
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 30
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 29
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 31
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 32
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 33
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 34
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 35
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 35
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 36
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 37
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 38
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 39
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 40
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 41
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 42
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 43
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 44
Video thumbnail
คู่วุ่นชุลมุนรัก - ตอนที่ 45 (ตอนจบ)
คู่วุ่นชุลมุนรัก

คู่วุ่นชุลมุนรัก

Perfect Couple สร้างจากนิยายของถงหัว ผู้เขียนเรื่องปู้ปู้จิงซิน วิวาห์จอมปลอมที่หล่อหลอมเป็นรักแท้ เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เหมาะสมดังกิ่งทองใบหยกในสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น กล่าวถึงยวนเป่า บุตรชายคนเดียวของตระกูลขุนนางที่ผูกขาดการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบ เขามีความเฉลียวฉลาด แต่เนื่องจากเขาต้องสืบทอดตระกูล เขาจึงถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แต่ในกรอบ ถูกประคบประหงมมาตั้งแต่เด็ก เขาได้รับพระราชทานงานแต่งจากไทเฮา แบบคลุมถุงชน เพื่อทานอำนาจขององค์ชายรองไม่ให้มีอำนาจมาก เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นครองราชของรัชทายาท

หมวดหมู่
ซีรี่ย์จีน
Back to top button