คู่วุ่นชุลมุนรัก

คู่วุ่นชุลมุนรัก

คู่วุ่นชุลมุนรัก

Perfect Couple สร้างจากนิยายของถงหัว ผู้เขียนเรื่องปู้ปู้จิงซิน วิวาห์จอมปลอมที่หล่อหลอมเป็นรักแท้ เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เหมาะสมดังกิ่งทองใบหยกในสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น กล่าวถึงยวนเป่า บุตรชายคนเดียวของตระกูลขุนนางที่ผูกขาดการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบ เขามีความเฉลียวฉลาด แต่เนื่องจากเขาต้องสืบทอดตระกูล เขาจึงถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แต่ในกรอบ ถูกประคบประหงมมาตั้งแต่เด็ก เขาได้รับพระราชทานงานแต่งจากไทเฮา แบบคลุมถุงชน เพื่อทานอำนาจขององค์ชายรองไม่ให้มีอำนาจมาก เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นครองราชของรัชทายาท

คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
คู่วุ่นชุลมุนรัก – ตอนที่ 45 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย