บาคาร่า

Lan Ling Wang

Lan Ling Wang

Lan Ling Wang

Lan Ling Wang (ศึกรักสะท้านแผ่นดิน) เรื่องราวที่เกิดในช่วงราชวงศ์เหนือใต้โดยตัวหลานหลิงหวางเป็นแม่ทัพของราชวงศ์เหนือ ที่ชายแดนเกิดการสู้รบระหว่างเหนือ ใต้ หลานหลิงหวางได้พบกับหยางเซียะอู่ หลานสาวคนทรงที่เร้นกายอยู่ในป่า ยายของเซียะอู่มีอำนาจในการอ่านอนาคตและ Lan Ling Wang (ศึกรักสะท้านแผ่นดิน) เป็นพลังที่ส่งต่อไปยังลูกหลาน แต่หยางเซียะอู่กลับไม่ยอมเรียนรู้พลังนี้ของเธอ
Lan Ling Wang (ศึกรักสะท้านแผ่นดิน) ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 03.45-04.45 น.

Lan Ling Wang – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Lan Ling Wang – ตอนที่ 34 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย