ซีรีย์เกาหลี

Good Doctor – ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ – บรรยายไทย

Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 20 จบ
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 20 จบ
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 20 จบ
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Good Doctor - ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ - บรรยายไทย

Good Doctor – ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ – บรรยายไทย

เรื่องราวในทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาของแผนกกุมารเวชศาสตร์ ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อ พัคชีอน (จูวอน) ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) ผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นแพทย์กุมารเวช เขาเป็นกุมารแพทย์ที่อัจฉริยะทางการแพทย์ เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์แต่กับด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ชายุนซอ (มุนแชวอน)รับบทเป็น แพทย์กุมารเวช และ คิมโดฮัน (จูซังวุค) คือแพทย์กุมารเวชที่เก่งที่สุดในเกาหลี ติดตามเรื่องราวของ Good Doctor ได้ที่ โคตรฮิต

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button