เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด (At the Threshold of an Era) เย่หยงเทียน มีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด จนได้ร่วมมือกับ หม่าจื่อเฉียง และสี่เหวินเปียว ก่อตั้งบริษัทลิเทียนขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาจนเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาสี่เหวินเปียวเกิดต้องการใช้เงินจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือน้องชาย จางจื่อลิ ที่กำลังเดือดร้อน ทำให้เขาต้องโกงบริษัท จากคนดีกลายเป็นเลว จากเพื่อนกลายเป็นศัตรู พวกเขาจึงเริ่มขึ้นสู่วังวน แห่งการหักหลัง ความรัก และการชิงไหวชิงพริบกันในวงการธุรกิจ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด (At the Threshold of an Era) ที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสาม ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป และจะมีบทสรุปอย่างไร
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด (At the Threshold of an Era) ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด – ตอนที่ 51 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย