Hanazakarino Kimitachihe

Hanazakarino Kimitachihe

Hanazakarino Kimitachihe

Hanazakarino Kimitachihe (ปิ๊งรัก สลับขั้ว) หลัง จากที่รุ่ยฉีได้ดูการแข่งขันกระโดดสูงทางทีวี เธอก็ชอบชัวอี้ฉวินทันที และเขาก็เป็นแรงจูงใจให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเอง Hanazakarino Kimitachihe (ปิ๊งรัก สลับขั้ว) จากนั้นเธอได้ตัดสินใจขอย้ายจากอเมริกามาเรียนที่ใต้หวันแทนที่โรงเรียนอิง ไคซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนที่อี้ฉวินเรียนอยู่
Hanazakarino Kimitachihe (ปิ๊งรัก สลับขั้ว) ออกอกาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.

Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Hanazakarino Kimitachihe – ตอนที่ 23 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย