บาคาร่า

The Qin Empire

The Qin Empire

The Qin Empire

เรื่อง The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำราและฆ่าบัณฑิตเป็นจำนวนมาก พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมืองซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210 ออกอากาศทุกวัน พฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 14:55-15:55 น.

The Qin Empire – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
The Qin Empire – ตอนที่ 51 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย