บาคาร่า

The Legend of Condor Heroes

The Legend of Condor Heroes

The Legend of Condor Heroes

The Legend of Condor Heroes (มังกรหยก) เรื่องราวเกิดในยุคราชวงศ์ซ้องของประเทศจีน แผ่นดินจีนเสื่อมโทรมในทุกด้าน อาณาประชาราษฎร์ยากแค้นลำเค็ญ ขุนนางฉ้อราษฎร์บังหลวง กดขี่ข่มเหงชาวจีนด้วยกัน เกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กหนุ่มชื่อ ก๊วยเจ๋ง ที่เติบโตขึ้นมาในดินแดนของ มองโกล และเดินทางกลับสู่ยุทธจักรในประเทศจีน ได้พบกับอึ้งย้ง ยังได้ฝึกวิชาต่างๆ มากมาย The Legend of Condor Heroes (มังกรหยก) ขับไล่พวกมองโกลจากแผ่นดินจีน ขณะที่ เอี้ยคัง หลงใหลในลาภยศสรรเสริญ ยินยอมรับศัตรูเป็นบิดา กระทั่งยังกล้าย่ำยีชาวชนเชื่อชาติเดียวกัน
The Legend of Condor Heroes (มังกรหยก) ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 12.45-13.30 น.

The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนทื่ 4 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนทื่ 3 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนทื่ 5 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
The Legend of Condor Heroes – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย