ซีรีย์อื่นๆ

MahaBharat – มหาภารตะ

MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 1
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 1
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 1
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 2
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 3
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 4
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 5
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 6
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 7
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 8
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 9
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 10
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 11
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 12
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 13
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 14
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 15
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 16
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 17
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 18
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 19
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 20
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 21
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 22
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 23
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 24
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 25
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 26
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 27
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 28
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 29
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 30
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 31
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 32
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 33
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 34
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 35
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 36
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 37
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 38
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 39
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 40
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 41
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 42
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 43
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 44
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 45
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 46
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 47
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 48
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 49
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 50
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 51
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 52
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 53
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 54
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 55
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 56
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 57
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 58
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 59
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 60
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 61
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 62
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 63
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 64
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 65
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 66
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 67
Video thumbnail
MahaBharat - มหาภารตะ - ตอนที่ 68
MahaBharat - มหาภารตะ

MahaBharat – มหาภารตะ

มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแย้ง ของ พี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตร ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว อภิมหาสงคราม มหากาพย์อันศักดิ์สิทธิ์

นำแสดงโดยสีราช มุสตาฟา ข่าน, มานิศ คันนา / ราช เปรมี
กำกับการแสดง รันจัน กุมารซิงห์

หมวดหมู่
ซีรีย์อื่นๆ
Back to top button