Argon – บรรยายไทย

Argon - บรรยายไทย

Argon – บรรยายไทย

คิมเบคจิน(รับบทโดนคิมจูฮยอก) เป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นหัวหน้าโครงการรายงานการสืบสวนสอบสวน “Argon” เขาไม่ยอมผิดพลาดและเชื่อในความจริง ในขณะเดียวกันอียอนฮวา(รับบทโดยชุนอูฮี) เป็นผู้สื่อข่าวสัญญา 3 เดือนก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงเธอได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ “Argon” เธอต่อสู้เพื่อหางานที่ถาวรในฐานะนักข่าว การทำงานร่วมกับคิมเบคจินเธอได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและเติบโตขึ้นในฐานะนักข่าว

Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ - ไฟล์เสีย
Argon – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย