บาคาร่า

Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม

Return of The Silver Tongue - ยอดบุรุษคู่คุณธรรม

Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม

เป็นหนังทนายความเรื่องที่ 3 ของปีแต่มาในแนวย้อนยุคประมาณยุคท่านเปาบุ้นจิ้น โดย กั๊วะจิ้งอัน รับบททนายหนุ่มผู้รักในความยุติธรรม ปะทะกับ จางกั๊วะเฉียง ทนายสูงวัยผู้คว่ำวอดในวงการ ที่ยินดีทำทุกรูปแบบเพื่อช่วยลูกความให้ชนะคดี

Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 10 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 11 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 12 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 15 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 15 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 15 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 19 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 19 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 19 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 14 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 14 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 14 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 18 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 18 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 18 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 17 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 17 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 17 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 16 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 16 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 16 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 20 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 20 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 20 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 13 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 21 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 21 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 21 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 24 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 24 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 24 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 23 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 23 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 23 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 22 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 22 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม – ตอนที่ 22 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย