Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน

Solomon s Perjury - สืบลับ โรงเรียนหลอน

Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน

เช้าตรู่วันหนึ่ง จุนยอง พบศพซออูเพื่อนร่วมห้องของเขาจมอยู่ในกองหิมะ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด

Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย